Huisregels en privacy

Hier staan de huisregels en algemene voorwaarden.

Huisregels per 01-01-2018
• Ik heb een contract met de 14 Twentse gemeenten voor het verlenen van basis GGZ-geïndiceerde zorg. Onder geïndiceerde zorg valt hulp gericht op diagnostiek en behandeling van (het vermoeden van) een specifieke DSM-stoornis. Er is altijd een verwijzing van het zorgloket van de gemeente of de huisarts/kinderarts/jeugdarts GGD nodig. Heeft u geen verwijzing en wilt u toch hulp, dan komt dit voor uw eigen rekening.

• Dit betekent dat uw gemeente de zorg vergoed en u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke prestatie (hoeveel consulten nodig zijn om uw hulpvraag te beantwoorden) het beste bij uw hulpvraag past.

• De gespreksduur van een consult 45 minuten, tenzij anders overeengekomen.

• Een telefonisch consult of per e-mail is ook mogelijk, en wordt na ratio gedeclareerd.

• Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet tijdig afzeggen wordt de 1e keer 50% in rekening gebracht. Bij vaker niet-afzeggen, wordt een volledig consult in rekening gebracht.

• Ik ben NVO orthopedagoog-generalist en val onder het NVO-klachtenrecht. Via de website; www.nvo.nl kunt u de klachtenregeling inzien.

• Ik houd mij aan de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Ik heb een beroepsgeheim. Aan derden wordt zonder uw toestemming niets meegedeeld. Bij kinderen zijn de ouders/verzorgers de wettelijke vertegenwoordigers en zij worden betrokken bij de behandeling. Bij gescheiden ouders met gedeelde ouderlijke macht, is de toestemming van beide ouders nodig voor de behandeling. Vanaf 16 jaar wordt de minderjarige door de wet gezien als ‘de jaren des onderscheids bereikt’ en worden ouders niet ingelicht als client dat niet wil.

• De basis GGZ valt onder de jeugdwet 2015. Verplichte aanlevering van de gegevens van de hulpverleningsrelatie bij het CBS is hier onderdeel van.

• U heeft het recht de behandeling af te breken. Ook ik mag de behandeling afbreken en geef dan een toelichting.

• Ik hoop op een vruchtbare samenwerking met u,

Anne Manenschijn-Overbeek

 

avg_model_register_-_apr_2018

avg_model_privacy_verklaring_-_apr_2018_v2