Welkom in mijn praktijk!

Ik ben Anne Manenschijn-Overbeek. In 2003 ben ik afgestudeerd als basis-orthopedagoog en mijn loopbaan begonnen als orthopedagoog binnen het speciaal voortgezet onderwijs in Twente. Ik heb veel gewerkt met jongeren met gedrags- en psychiatrische problematiek. Vervolgens ben ik op diverse onderwijslocaties in Twente werkzaam geweest in het regulier voortgezet onderwijs, expertisecentra voor regulier basisonderwijs en op het speciaal basisonderwijs.

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest ben ik me verder middels een postacademische opleiding bij de Rijksuniversiteit Groningen tot orthopedagoog-generalist gaan verdiepen in het werk als orthopedagoog. Tijdens deze opleiding stond studeren en tegelijkertijd werkervaring opdoen centraal.

Op dit moment ben ik naast de praktijk werkzaam binnen PCPO Rijssen. Op het speciaal basisonderwijs, SBO Elimschool en voor 7 andere reguliere basisscholen in de regio als orthopedagoog. Binnen deze scholen verricht ik observaties, diagnostische onderzoeken en voer ik diverse gesprekken in schoolondersteuningsteam overleggen (SOT) met ouders, leerkrachten, intern begeleidsters en andere hulpverleners met als doel leerlingen verder te kunnen helpen bij hun schoolloopbaan. Ik heb die jaren ruime ervaring opgedaan in het werken als orthopedagoog met kinderen en jongeren in het onderwijs.

Toch miste ik op momenten het diepergaande contact met kinderen en jongeren en hun ouders/opvoeders en het behandelen/begeleiden van kinderen en jongeren met hun ouders zelf. Dat was mijn drijfveer om in 2011 te gaan werken in een eerstelijnspraktijk. Eerst samen met een collega waarbij ik veel van haar heb kunnen leren en ervaring op heb kunnen doen. In 2016 ben ik met veel plezier mijn eigen praktijk ‘Orthopedagogische Praktijk Anne Manenschijn’ gestart.

Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik sport graag en houd van hardlopen/bootcamp.

Registraties

Ik ben als orthopedagoog-generalist geregistreerd bij de NVO en in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.